To tylko zmiana nazwy nie uprawnia to do rozwiązania umowy. Info wydane przez nc+
Zmiana nazwy nastąpi wyłącznie w sferze wizerunkowej....